Ke-Ke·FoPoTo

杭州 | Behance: 柯剑波
Assbook: Ke-Ke
500px.me: Ke-Ke
Tuchong:Ke_Ke

灯火通明,遁入空门,只是年犹少。  


 (杭州香积寺,夜晚的时候整个佛堂灯光打开,就像一座黄金宫殿)

© Ke-Ke·FoPoTo | Powered by LOFTER